SmartMesh

Napredne Ruckus Wi-Fi tehnologije

SmartMesh

Posredovanje Wi-Fi signala

SmartMesh je napredna lastnost brezžičnih Wi-Fi dostopnih točk Ruckus, ki omogoča medsebojno posredovanje Wi-Fi signala. S tem pridobimo možnost namestitve dostopnih točk na lokacijah, kjer ni prisotnega Ethernet ožičenja. Vse dostopne točke (DT) vključene v WLAN omrežje, delujejo kot povezana celota. Vsaka posamezna enota deluje kot brezžično vozlišče znotraj Mesh omrežja. Vgrajena zmogljiva antenska tehnologija BeamFlex, določi najboljšo pot signala od povezane dostopne točke, skozi celoten Mesh do končnega naslovnika – klienta (notesnik, tablica, pametni telefon..), ki ji je signal namenjen. Omogočeno je kreiranje večjega števila hopov (preskokov) med DT.

SmartMesh

Kako poteka SmartMesh posredovanje Wi-Fi signala

Ruckus Mesh Wi-Fi povezovanje poteka popolnoma samodejno. Dostopne točke (DT) same določijo svojo optimalno vlogo v omrežju, zaznajo topologijo in se s tem izognejo potencijalnim težavam. Vse DT v omrežju neprestano sporočajo svojo propustnost osnovni DT in ugotavljajo s katero DT v mreži naj se povežejo. V primeru okvare ali padca propustnosti pod nastavljen nivo, kar se zgodi kot posledica velike obremenjenosti ali večjih motenj, sistem v realnem času izračuna novo optimalno pot signala in poveča propustnost v smeri, kjer je to potrebno. Učinkovita drevesna topologija zmanjšuje probleme pokritosti in latentnosti in obenem izredno poveča zmogljivost celotnega omrežja. V primeru hibridnih Mesh omrežij znotraj Mesh verige vzpostavimo Ethernet povezavo med DT. Z vpeljavo vmesne žične povezave, DT oblikuje novo verigo, ki uporablja drug prenosni kanal kot njem “starševski” node. Tako se precej poveča prenosna kapaciteta celega sistema. Hibridna Mesh omrežja so zanimiva predvsem pri postavitvah komplesnih zunanjih Wi-Fi omrežij.

  • Zanesljiva povezava med Mesh nodi, s samodejnim izbiranjem optimalne poti Wi-Fi signala in vzporedno izogibanje motnjam iz okolice
  • Prilagajanje na spremembe v okolju poteka samodejno in v realnem času, kar je zagotovilo za visoko zanesljivost in zmogljivost sistema
  • Učinkovita drevesna topologija zmanjšuje probleme pokritosti in latentnosti in obenem izredno poveča zmogljivost celotnega omrežja
  • Izredno preprosta namestitev in upravljanje
  • Postavitev trikrat bolj zmogljivega Wi-Fi omrežja v polovici časa in za polovico cene v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami

Prikaz delovanja SmartMesh omrežja

SmartMesh prikaz delovanja

V sistemu SmartMesh potuje Wi-Fi signal od prve dostopne točke v sistemu skozi Mesh do končnega naslovnika – brezžičnega Wi-Fi klienta (notesnik, mobilnik, tablica). Le prva dostopna točka (DT) je priključena v lokalno žično omrežje, medtem ko ostale pridobivajo signal brezžično, preko inteligentnega
Mesh omrežja. Omogočeno je kreiranje večjega števila hopov (preskokov) med DT. Te za svoje delovanje ne potrebujejo Ethernet ožičenja, za delovanje zadostuje priključitev v napajanje.

V primeru hibridnih Mesh omrežij znotraj Mesh verige vzpostavimo Ethernet povezavo med DT. Z vpeljavo vmesne žične povezave, DT oblikuje novo verigo, ki uporablja drug prenosni kanal kot njen “starševski” node. Tako se precej poveča prenosna kapaciteta celega sistema. Hibridna Mesh omrežja so zanimiva predvsem pri postavitvah kompleksnih zunanjih WiFi omrežij.

Vse v povezavi z Mesh omrežjem poteka popolnoma samodejno. DT same določijo svojo optimalno vlogo v omrežju, zaznajo topologijo in se s tem izognejo zankam ter uporabijo žično ali WiFi uplink povezavo, glede na to katera prinaša večje propustnosti.