SmartCast

Napredne Ruckus Wi-Fi tehnologije

SmartCast

Napreden QoS za Wi-Fi

SmartCast je izjemno sofisticiran Wi-Fi QoS (Quality of Service) mehanizem. Njegov namen je zagotavljanje maksimalne zmogljivosti in zanesljivosti brezžičnih prenosov multimedijskih vsebin v Wi-Fi omrežju. V eni rešitvi združuje inovativno tehnologijo za upravljanje multicast prometa, inteligentni QoS (Quality of Service) mehanizem in zmožnost klasifikacije prometa glede na aplikacijo, ki ji je promet namenjen. Tako omogoča prenos videa in glasu najvišje kvalitete po standardnem 802.11 brezžičnem Wi-Fi omrežju. SmartCast prepozna in posledično obravnava video in avdio pakete prednostno, pred ostalimi tipi paketov v omrežju. Tako tvori robustno osnovo za brezžično delovanje IPTV in VoIP aplikacij. Algoritem za optimizacijo multimedijskega prometa zagotovlja optimalni prenos večjega števila video in glasovnih strujev visoke kvalitete in obenem ohranja zadostno pasovno širino za prenos podatkov.

SmartCast

Prednosti Wi-Fi QoS mehanizma SmartCast

  • Velika zmogljivost – sofisticiran mehanizen za klasifikacijo Wi-Fi prometa, ki omogoča zelo natančno razporejanje za vsakega posameznega klienta in za vse tipe (podatki, glas, video) tudi v največjih v WLAN omrežjih.
  • Neverjetna učinkovitost – izničenje šuma in zamikov pri video in glasovnih komunikacijah za optimalno uporabniško izkušnjo, recimo pri Zoom in Teams aplikacijah.
  • Zagotovljen prenos multicast IPTV strujev – SmartCast je edini sistem na tržišču, ki zanesljivo pretvori multicast promet v unicast in zagotavlja brezžično dostavo video vsebin z najvišjo prenosno hitrostjo podprto s strani klientov. Sistem se je izkazal v več kot 10.000 MediaFlex enotah prodanih na področju Slovenije.
  • Optimalna izraba RF spektra – vgrajena Airtime Fairness tehnologija prinaša učinkovitejšo izrabo radijskega spektra, kar ima za posledico večjo zmogljivost omrežja v okoljih z velikim številom raznolikih klientov.
  • Band Steering – usmerjanje DualBand klientov na manj nasičen 5 Ghz frekvenčni pas prinaša učinkovitejše delovanje omrežja za vse kliente.
  • Preprosta uporaba – sistem deluje popolnoma samodejno, brez potrebe po intervencijah s strani IT osebja.
  • Predstavitveni letak (.pdf)
SmartCast diagram

Ostale vgrajene tehnologije za optimizacijo WiFi prometa

Band Steering

Usmerjanje klientov na
5 Ghz frekvenčni pas

Band Steering avtomatično usmerja DualBand kliente, da se ti povezujejo na zmoglivejši in manj zasičen 5 GHz  frekvenčni pas. Idealna rešitev za okolja z zelo visoko koncentracijo Wi-Fi klientov.

Band Streering
Airtime Fairness

Učinkovitejša izraba radijskega (RF) spektra

Airtime Fairness je tehnologija razporejanja Wi-Fi prometa, ki zagotavlja, da starejši in počasnejši 802.11a/b/g/n Wi-Fi klienti ne upočasnijo prenosnih hitrosti hitrejših 802.11ac/ax klientov. Z vpeljavo funkcije Airtime fairness se prenosne vrste z uporabo round robin algoritma, razporedijo glede na omejitve radijskega spektra za vsakega posameznega klienta. Vsi uporabniki imajo na razpolago enake količine časa v Wi-Fi omrežju, tako da lahko klienti z višjimi podprtimi prenosnimi hitrostmi ta potencijal tudi izkoristijo, s čimer se izboljša skupna zmogljivost omrežja.