Uleashed Multisite Manager

Preprosto centralizirano upravljanje vseh naših WLAN omrežij na različnih lokacijah

Ruckus

Multisite manager

Ruckus Unleashed Multi-Site Manager je napredna platforma za centralizirano upravljanje Ruckus Unleashed WiFi omrežij (NMS). Prinaša idealno rešitev za uporabnike, ki upravljate z večjim številom brezžičnih WLAN omrežij na različnih lokacijah. Multi-Site Manager omogoča, da iz ene same točke, kjerkoli na svetu pridobimo popoln pregled nad delovanjem, varno upravljanje in nadzor ter poglobljeno poročanje za vsa naša prostorsko razdrobljena brezžična Wi-Fi omrežja.

Oddaljen nadzor
 • Popoln pregled nad stanjem vseh naših Unleashed Wi-Fi omrežij iz ene centralne točke – spletnega brskalnika ali mobilne aplikacije.
 • Znotraj intuitivnega upravljalskega okna (Dasboard) imamo možnost vpogleda v vsako posamezno dostopno točko in klienta v omrežju. Prikaz geo-lokacije vseh omrežij na Google zemljevidu.
 • Natančen vizualen prikaz statistike delovanja DT in povezovanja klientov v obliki preglednih grafov.
 • Nastavljiva možnost pošiljanja opozoril in alarmov ob dogodkih v omrežju.

enotno upravljanje

 • Preprosto centralizirano upravljanje vseh naših Unleashed Wi-Fi omrežij in vseh dostopnih točk.
 • Centralna varnosta kopija vseh nastavitev za hitro ponastavitev v primeru napak.
 • Možnost kloniranja nastavitev iz obstoječe lokacije bistveno olajša postavitev novega omrežja.
 • Več-nivojski dostop do omrežja za različne tipe uporabnikov vezano na njihove organizacijske vloge.
 • Nastavljivi urniki nadgradenj programske opreme za vse komponente Unleashed omrežij z enim samim klikom.
Poglobljeno poročanje
 • Zelo natančen vpogled v dogajanje v omrežju – pregled nad priključenimi napravami, trendi v omrežju, seznami dogodkov in opozoril, grafičen prikaz porabe razpoložljive pasovne širine po posameznih aplikacijan in klientih, obremenitev posameznih DT itd.
 • Nastavljivi izpisi poročil v RSSI in PCI, podpora za SLA zahteve. Service level agreement grafični prikazi vljučujejo podatke o dostopnosti do omrežja, povezanosti v splet, propustnosti, klientih itd.
Prikaz delovanja

Platforma Unleashed Multisite Manager omogoča, da iz ene same centralne točke oz. zaslona na preprost način izvajamo centraliziran nadzor in upravljanje vseh naših brezžičnih Wi-Fi omrežij na različnih lokacijah.