Ruckus Unleashed

Profesionalno Wi-Fi omrežje
brez dragega kontrolerja

Ruckus

RUCKUS UNLEASHED

Ruckus Unleashed je inovativna brezplačna rešitev za vzpostavitev centralno upravljanega profesionalnega brezžičnega Wi-Fi omrežja, ki za delovanje ne zahteva nakupa dragega in zapletenega kontrolerja. Vlogo kontrolerja prevzame ena Master DT, ki upravlja do 128 enot.

Unleashed je idealna izbira za podjetja, hotele, skladišča, trgovine, lokale in ostala okolja z velikim številom Wi-Fi klientov, ki želite svojim zaposlenim, strankam in gostom ponuditi vrhunsko Wi-Fi uporabniško izkušnjo, a imate omejen proračun in IT osebje. Na voljo je 12 modelskih izvedb 802.11ac in ax (Wi-Fi6) notranjih in zunanjih brezžičnih dostopnih točk za vse tipe uporabnikov.

Na voljo tudi namenski strojni in virtualni kontroler SmartZone in oblačna platforma Ruckus Cloud.

HOTELI
PODJETJA
Lokali
Trgovine
Ruckus Unleashed - centralizirano WLAN omrežje brez kontrolerja
  • Postavite centralno upravljano profesionalno WLAN omrežje z do 128 Wi-Fi dostopnimi točkami (DT) brez dragega in zapletenega kontrolerja.
  • Cenovno ugodna rešitev, saj ni stroškov za nakup licenc in podpore. V primeru dodatnih potreb je prehod v sistem s kontrolerjem zelo preprost.
  • Pametna redundanca zagotavlja nemoteno delovanje tudi v primeru izpada primarne DT.
  • Ponudite svojim zaposlenim in gostom hitro in zanesljivo Wi-Fi uporabniško izkušnjo.
  • Vgrajene napredne Wi-Fi tehnologije – BeamFlex, SmartCast in SmartMesh.
  • Iz dolgoletnih izkušenj lahko potrdimo, da z Ruckus Wireless opremo zaradi neprimerjivo boljše zmogljivosti, pokrijemo željeno površino z do pol manjšim številom enot kot pri konkurenčnih proizvajalcih.
  • Preprosto dodeljevanje pravic dostopa do Wi-Fi omrežja prek SMSa, emaila ali natisnjenega tokena.
  • Social Login – omogočite svojim gostom dostop prek njihovih Facebook in LinkedIn računov.
  • Brezplačen Wi-Fi Captive portal – preprosto in učinkovito povečajte prepoznavnost svoje blagovne znamke s prilagoditvijo vstopnega portala v WLAN omrežje.
Kako deluje sistem Ruckus Unleashed?

Ruckus Unleashed profesionalno WLAN omrežje vzpostavimo v treh preprostih korakih. V prvem v lokalno Ethernet omrežje priključimo vse Wi-Fi dostopne točke (DT), ki bi jih radi vključili v sistem. V drugem se z običajnim spletnim brskalnikom ali prek brezplačne mobilne aplikacije povežemo v novo Wi-Fi omrežje, ki ga je sistem generiral. V tretjem koraku nam čarovnik pomaga nastaviti prvo (master) DT, ki bo delovala kot kontroler. Sistem nato sam dodeli eni od ostalih DT vlogo redundančnega kontrolerja, ki to vlogo prevzame v primeru izpada osnovne kontrolne enote. Obe DT še naprej opravljata svojo osnovno nalogo povezovanja Wi-Fi klientov. Vse ostale DT v sistemu bodo prevzele vse nastavitve in se samodejno pridružile enovitemu WLAN omrežju. V Unleashed omrežje lahko dodamo do 128 visoko zmogljivih DT, vzporedno je v en sistem lahko povezanih do 2048 klientov.

Upravljanje Wi-Fi omrežja se izvaja znotraj spletnega uporabniškega vmesnika ali brezplačne mobilne aplikacije (iOS in Android). Omogočen nam je popoln vpogled v delovanje, centralizirano upravljanje vseh DT in generiranje poročil o stanju omrežja. V primeru težav in napak sistem samodejno pošlje alarm izbranim uporabnikom. Prek mobilne aplikacije lahko na daljavo posodobimo programsko opremo za vse DT naenkrat, testiramo hitrosti povezav in tudi odpravimo osnovne napake.

Na voljo tudi namenski strojni in virtualni kontroler SmartZone in oblačna platforma Ruckus Cloud.

Wi-Fi testna vožnja

Popeljite Ruckus Wi-Fi dostopno točko na testno vožnjo v svojem lokalnem omrežju in se sami prepričajte o izjemni zmogljivosti brezžičnega Wi-Fi signala, ki mu na trgu ni para!

Unleashed multisite Manager

Unleashed Multi-Site Manager omogoča da iz ene same točke celovito upravljamo in nadzorujemo vsa naša Ruckus Unleashed brezžična Wi-Fi omrežja na različnih lokacijah.