BeamFlex

Napredne Ruckus Wi-Fi tehnologije

BeamFlex

Najzmogljivejša Wi-Fi antena na trgu

Za razliko od običajnih fiksnih in omni-usmerjenih anten, ki oddajajo signal nenadzorovano v vse smeri, BeamFlex s kirurško natančnosto usmerja visoko zmogljiv Wi-Fi signal izključno v smeri klientov, ki jim je ta namenjen. Antene upravlja napredna programska oprema, ki neprestano v realnem času izbira optimalne antenske kombinacije za vsak paket podatkov za vsakega klienta v WLAN omrežju. BeamFlex antene omogočajo oblikovanje do 4096 antenskih kombinacij in s tem dostavo zmogljivega Wi-Fi signala v polnem radiju 360°. Obenem izničijo šum in se izogibajo motnjam, ki prihajajo iz ostalih omrežij in naprav. S pomočjo vgrajenih visoko zmogljivih antenskih elementov, dosegajo Ruckus dostopne točke do 4x povečanje zmogljivosti in dometa napram konkurenčnim napravam.

BeamFlex antena

Kaj prinaša Wi-Fi antena BeamFlex?

  • Do 4x povečanje zmogljivosti in dometa
  • Zelo konsistentne in stabilne prenosne hitrosti
  • Za pokritje željene površine je potrebno uporabiti bistveno manjše število dostopnih točk
  • Podpora za povezovanje občutno večjega števila klientov
  • Antenski sistem neprestano spremlja dogajanje na RF spektru in se aktivno prilagaja in izogiba motnjam iz okolice (sosednje dostopne točke, Bluetooth naprave, elektro magnetno sevanje…)
  • Posamezna Ruckus dostopna točka dosega do impresivnih 7 dBi signalnega pribitka in 15 dB blažitve motenj
  • Neverjetna stabilnost delovanja brezžičnega Wi-Fi omrežja, s čimer je omogočen popoln brezžičen prenos HD video signala in glasovnih IP komunikacij
  • Občutno boljše povezovanje mobilnih klientov (tablice, pametni telefoni, čitalci črtnih kod), ki neprestano spreminjajo položaj in orientacijo
  • Manjša poraba elektriktične energije, kar prinaša nižje operativne stroške
  • Predstavitveni letak (.pdf)

PD-MRC polarizacija

Popolno Wi-Fi omrežje tudi za telefone, dlančnike in terminale

Običajne dostopne toče ne omogočajo prave raznolikosti v polarizaciji, kar ima za posledico do 75% zmanjševanje moči signala oz. celo njegovo popolno izgubo. Antena BeamFlex zagotavlja popolno raznolikost v polarizaciji (polarization diversity) na celotni površini pokritosti. Tako prinaša izredno moč WiFi signala, kontinuirano propustnost in bistveno boljšo uporabniško izkušnjo za vse mobilne kliente, ne glede na njihovo orientacijo. Dostopne točke nimajo nadzora nad orientacijo klientov, zato je zelo pomembno, da spremljajo radijski spekter na vseh polaritetah prek postopka PD-MRC – Polarization Diversity Maximal Ratio Combining. MRC je način kako brezžični 802.11 standard omogoča združevanje večjega števila multipath prenosov v en sam dober signal. Ruckusov PD-MRC združuje multipne signale različnih polaritet. Na ta način lahko dostopne točke bistveno bolše “poslušajo” kliente, ne glede na to kako so ti orientirani.

Polarizacija