Cambium Networks

Idealna oprema za postavitev WiFi4EU omrežja

Cambium Networks prinaša optimalno rešitev za postavitev WiFi4EU omrežja. Za to poskrbijo visoko zmogljive Wi-Fi dostopne točke za notranjo in zunanjo namestitev, napredna mrežna stikala in brezplačen kontroler z vgrajenim vstopnim portalom. Za vzpostavitev Wi-Fi signala na lokacijah brez mrežnega ožičenja, uporabimo brezžične širokopasovne bridge. Oprema se lahko pohvali z odličnim razmerjem med ceno in kvaliteto. V Sloveniji je WiFi4EU omrežje s Cambium opremo vzpostavljeno že v 42 občinah.

Cambium WiFi4EU omrežje že v 36 občinah

Profesionalna rešitev za postavitev WiFi4EU omrežja

Živimo v času vseprisotnosti mobilnih naprav in neprestane povezanosti na internet. Kvalitetna brezžična Wi-Fi povezava je tako postala predpogoj za razvoj in napredek številnih okolij, tudi pametnih lokalnih skupnosti. To dejstvo je prepoznala tudi Evropska unija in zato zagnala program WiFi4EU in zanj namenila 120 milijonov €. Shema WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični Wi-Fi dostop do interneta povsod v Evropi za vse državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

Do sedaj so bili izvedeni trije krogi sheme WiFi4EU. Slovenske občine so bile s prijavami zelo uspešne, saj so pridobile 165 kuponov, vsak v višini po 15.000€. Sredstva so namenjena nakupu Wi-Fi opreme in pokritju stroškov montaže na izbranih lokacijah. Kupon je mogoče uporabiti za izgradnjo povsem novega omrežja, za nadgradnjo obstoječega ali zamenjavo stare opreme. Prav tako ga je mogoče izkoristiti za delno financiranje projekta večjega obsega. Cambium WiFi4EU omrežje uspešno deluje že v 42 slovenskih občinah.

Zakaj je Cambium Networks optimalna izbira za postavitev WiFi4EU omrežja?

✓ Namenska rešitev za napredna okolja pametnih mest in občin

✓ Visoko zmogljive profesionalne Wi-Fi dostopne točke za notranjo in zunanjo namestitev

✓ Nizek strošek investicije in vzdrževanja

✓ Brezplačno oddaljeno centralno upravljanje

✓ Brez stroška letnih licenc in brezplačna nadgradnja programske opreme

✓ 5 letna garancija na notranje in 3 leta za zunanje DT

✓ Vsa oprema je popolnoma skladna z vsemi zahtevami razpisa

✓ Podpora za zahtevan standard Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi Alliance)

✓ Vgrajen brezplačen portal za dostop do omrežja, v katerega lahko vstavimo zahtevane EU komponente

✓ Primerno tudi za okolja z veliko gostoto uporabnikov

✓ Možnost vzpostavitve Wi-Fi Mesh povezave med DT in širokopasovni bridgei za povezavo lokacij kjer ni prisotne žične internetne povezave

✓ Podprt širok temperaturni razpon delovanja (od -40° do +60°)

✓ Atraktivna ponudba s posebnimi WiFi4EU popusti za celotno rešitev

✓ Popolna podpora s strani proizvajalca Cambium Networks

Cambium profesionalna oprema za WiFi4EU:

Notranje Wi-Fi dostopne točke

Visoko zmogljive 802.11ac Wave2 notranje Wi-Fi dostopne točke cnPilot omogočajo preprosto postavitev hitrega profesionalnega brezžičnega omrežja znotraj objektov.

Zunanje Wi-Fi dostopne točke

Izjemno robustne in visoko zmogljive Wi-Fi DT za namestitev na zunanjih površinah. Ohišje z IP67 nivojem zaščite in vgrajenim grelcem omogoča delovanje v razponu od -40° do +65°C.

Brezplačna platforma

cnMaestro je inteligentni Wi-Fi kontroler za preprosto upravljanje celotnega omrežja naprav Cambium. Vgrajen vstopni Hot Spot portal za dostop do omrežja za goste in obiskovalce.

Zmogljiva mrežna stikala

L2/L3 Gigabitna stikala prinašajo uporabnikom visoko zmogljivo in varno oblačno upravljano mrežno rešitev, ki prekipeva od naprednih lastnosti. 5 let garancije in odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Praktični primer postavitve WiFi4EU omrežja

V zgornjem diagramu je prikazan vzorčen primer postavitve WiFi4EU omrežja. Glavna dilema pri načrtovanju postavitve na prostorsko razpršenih lokacijah je vedno kako pripeljati hitro širokopasovno internetno povezavo do lokacij vseh Wi-Fi dostopnih točk. Hitra žična povezava je prisotna le v dveh objektih v središču kraja, v občinski upravni enoti in na avtobusni postaji. Rešitev prinašajo brezžični širokopasovni bridgei (3), ki so postavljeni na strehi obeh objektov z žično povezavo. Bridgei brezžično dostavljajo hitro internetno povezavo do nepovezanih objektov – knjižnica, zdravstveni dom (ZD) in gasilski dom, v katerih je vzpostavljeno Wi-Fi omrežje prek notranjih dostopnih točk (2). Poleg tega prenašajo signal tudi do zunanjih Wi-Fi dostopnih točk (1), ki so nameščene na drogovih javne razsvetljave v parku, pri turistični info točki in na glavnem trgu. Tu je na DT povezana tudi video nadzorna kamera. Nekatere zunanje DT so povezane kot Mesh enote. V tem načinu delovanja prejemajo internetni signal od sosednjih enot. To pomeni, da do nobene zunanje DT ni potrebno pripeljati mrežnega ožičenja, napajanje je izvedeno neposredno iz drogov. Na ta način se občutno poenostavi postavitev omrežja v vseh centrih javnega življenja. Občina se preprosto izogne številnim zapletom, ki jih prinaša polaganje kabla do vsake enote. To je izredno drago in v številnih primerih tudi neizvedljivo opravilo, ki zahteva temeljit poseg v prostor. Celotna rešitev je izredno prilagodljiva, saj prek bridgov lahko dostavimo signal tudi do več km oddaljenih objektov in lokacij. Wi-Fi omrežje je centralno upravljano in nadzorovano prek brezplačnega kontrolerja cnMaestro.

 Uporabljena oprema:

Zakaj je Telos odličen partner za postavitev WiFi4EU omrežja?

V podjetju Telos d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje s postavitvami visoko zmogljivih profesionalnih brezžičnih Wi-Fi omrežij. V tem času smo v sodelovanju s partnerji uspešno izpeljali veliko število Wi-Fi projektov v zahtevnih notranjih in zunanjih okoljih. Naši referenčni Wi-Fi sistemi so prisotni v vseh segmentih trga – v največjih slovenskih hotelih, podjetjih, ustanovah in organizacijah. V preteklosti smo uspešno postavili tudi precej brezžičnih omrežij v slovenskih občinah. Referenčne postavitve so v občinah Zagorje, Nova Gorica, Celje, Brežice, Naklo in Velenje.

Telos d.o.o. je na portalu že registriran kot dobavitelj opreme. V sodelovanju s partnerji vam lahko pomagamo pri celotni pripravi in izpeljavi projekta WiFi4EU. Našim naročnikom pomagamo pri vseh fazah postavitve kakovostnega in zanesljivega brezžičnega Wi-Fi omrežja, ki bo skladen z vsemi zahtevami razpisa.

Kako po fazah poteka izvedba projekta WiFi4EU:

1. Na začetku skupaj opredelimo lokacije, ki so predvidene za pokritje z brezžičnim signalom.

2. Izvedemo planiranje omrežja, ki zajema pripravo mape predvidene pokritosti z Wi-Fi signalom. Pri pripravi uporabljamo namensko profesionalno strojno in programsko opremo.

3. Preverimo kako je s dostopnostjo žične internetne povezave. Za postavitve na lokacijah, kjer ni prisotnega žičnega internetnega omrežja, uporabimo širokopasovne bridge in Mesh Wi-Fi povezave.

4. Predvidimo število in mikro lokacije vseh dostopnih točk na notranjih in zunanjih površinah.

5. Naredimo popis vse potrebne opreme in materiala z oceno stroškov.

6. Dobavimo opremo, jo konfiguriramo in zaženemo.

7. S pomočjo lokalnih partnerjev izvedemo montažo na izbranih lokacijah

8. Pomagamo pri vzdrževanju in nemotenem delovanju WiFi4EU omrežja

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt