cnMaestro – brezplačna nadzorna platforma

Cambium cnMaestro je inteligentna nadzorna platforma, ki omogoča celovito a obenem preprosto upravljanje celotnega omrežja naprav – Wi-Fi dostopnih točk, širokopasovnih bridgov in mrežnih stikal iz ene točke. Uporaba je popolnoma brezplačna.

Brezplačna uporaba

Popolnoma brezplačna uporaba brez skritih stroškov licenc in podpore

Celovito upravljanje

Napredno upravljanje celotnega omrežja naprav iz enega mesta oz. zaslona

Popoln nadzor

Izjemen pregled nad delovanjem omrežja in vsemi povezanimi uporabniki

Odpravljanje težav

Vgrajen sistem za zaznavanje in odpravljanje težav s prikazom statusa

Glavne prednosti platforme cnMaestro

Brezplačna nadzorna platforma cnMaestro je zmogljiva, razširljiva in popolnoma prilagodljiva rešitev za celovito centralizirano upravljanje celotnega omrežja naprav Cambium Networks. Prek nje lahko iz ene točke oz. zaslona spremljamo in upravljamo vse naše Cambium Wi-Fi dostopne točke, PTP/PMP bridge in mrežna stikala.

cnMaestro bistveno olajša vsakodnevno rokovanje z omrežjem. Omogoča popoln vpogled in oddaljeno odpravljanje napak, vzdrževanje naprav, skupinsko nadgradnjo programske opreme, pošiljanje obvestil in alarmov, natančno statistiko delovanja, pregled nad lokacijami vseh naših naprav (Google maps in vnešeni načrti). cnMaestro je izredno prilagodljiv in poskrbi za vse potrebe tako malih kot velikih uporabnikov. Je idealna rešitev za centralizirano upravljanje konvergenčnih žičnih / brezžičnih WLAN omrežij tako na eni kot večih lokacijah.

cnMaesto v svojem jedru vključuje visoko zmogljiv WLAN kontroler, ki zaokroži omrežje sestavljeno iz večjega števila Wi-Fi dostopnih točk v zaključeno celoto. Kontroler samodejno optimizira parametre v RF spektru in izbira najboljše prenosne kanale. S tem omogoča izogibanje motnjam in poskrbi za boljše delovanje Wi-Fi omrežja. Prehajanje (Roaming) med dometi različnih DT je za uporabnike neopazno.

Kontroler vsebuje zmogljiv in nastavljiv Captive Portal, s katerim lahko preprosto vzpostavimo vstopni Hot Spot portal za dostop do omrežja za goste in obiskovalce (hoteli, občine). Pravico dostopa lahko prek kuponov tudi zaračunavamo in prek Social Logina – dostopa prek računov na socialnih omrežij, pridobimo novo marketinško orodje.

cnMaestro deluje kot oblačna (Cloud) ali lokalna (On-premises) platforma. Uporaba je popolnoma brezplačna, ni potreben nakup letnih licenc, vzdrževanja in podpore. Za primerljivo konkurenčno opremo znaša strošek uporabe vsaj 100€/leto za vsako DT. V primeru manjših sistemov je na voljo tudi »light« kontroler cnAutoPilot. V tem sistemu ena od v omrežje vključenih DT prevzame vlogo kontrolerja in vzporedno deluje kot DT. Novost je strojna verzija kontrolerja – cnMaestro c4000.

Prilagodljiva mrežna arhitektura

V letih prisotnosti brezžičnih Wi-Fi tehnologij, se je razvilo večje število pristopov do dostopne arhitekture omrežij. Nekatere so nastale zaradi omejitev samih Wi-Fi naprav, razvoj drugih so spodbudile varnostne in zakonske zahteve. Cambium cnPilot Wi-Fi v povezavi z cnMaestro kontrolerjem, prinaša upraviteljem omrežij zmogljivo in popolnoma prilagodljivo rešitev za postavitev zanesljive in učinkovite rešitve za mrežno povezljivost. cnMaesto se integrira v obstoječo žično infrastrukturo, se prilagodi specifičnim zahtevam vsakega uporabnika in raste skupaj z njim. Migracija od nekaj, do nekaj tisoč povezanih naprav in sprememba arhitekture je zelo preprosta.

cnMaesto kontroler je na voljo kot oblačna – cloud platforma, ki jo upravlja Cambium z zanesljivimi in hitrimi strežniki na različnih geo-lokacijah. Za uporabnike, ki imajo specifične varnostne zahteve ali si preprosto želijo imeti popoln nadzor in kontroler nameščen na lastnem strežniku, je na voljo lokalna (on-Premises) verzija. Za manjše uporabnike, ki upravljajo z nekaj DT je zanimiva opcija cnAutoPilot, v kateri vlogo kontrolerja prevzame ena od DT. Vse verzije cnMaesto kontrolerja so popolnoma brezplačne!

OBLAČNI KONTROLER

cnMaestro Cloud

S cnMaestro Cloud kontrolerjem, lahko tudi organizacije, ki se ne morejo pohvaliti z velikim IT oddelkom preprosto postavitjo in upravljajo zelo velika WLAN omrežja sestavljena iz velikega števila Wi-Fi dostopnih točk na različnih lokacijah. Z oblačno verzijo kontrolerja ni potreben nakup in vzdrževanje kompleksne strojne opreme, skrb za infrastrukturo in varnost nase prevzame Cambium. Strežniki so postavljeni po celotnem planetu, kar zagotavlja 99,99% dosegljivost. Za varnost je poskrbljeno z namenskimi HTTPS kanali, prek katerih poteka komunikacija med lokalnimi Wi-Fi DT in oblakom. Do upravljavske konzole v cnMestro kontrolerju lahko administratorji varno dostopajo od kjerkoli, brez potrebe po VPN dostopu do lokalnega omrežja.

LOKALNI KONTROLER

cnMaestro On-Premises

Nekatere organizacije za upravljanje svoje infrastrukture preferirajo lokalno nameščen kontroler. Razlogi so zelo različni, od varnostnih in zakonskih, do preproste želje imeti popoln nadzor nad vsemi komponentami v svojem omrežju. Za te uporabnike je idealna rešitev lokalna on-premises verzija kontrolerja cnMaestro. Ta prinaša popolnoma enake napredne funkcije kot oblačna verzija, le da v obliki virtualne aplikacije na lokalnem strežniku. Lokalno nameščen cnMeastro lahko prek tunela prekine tuneliranje podatkov iz cnPilot DT in ga premosti preko izoliranega VLAN-a. To je uporabno, če na primer nikoli ne želite premostiti gostujočega prometa na robove vašega internega omrežja.

STROJNI KONTROLER

cnMaestro c4000

cnMaestro c4000 je strojni kontroler za nadzor in upravljanje brezžičnih WLAN omrežij. Zmogljiv namenski strežnik ima pred nameščen sistem cnMeastro in prinaša uporabnikov vse prednosti napredne platforme. Predstavlja idealno rešitev za lokalna omrežja, ki zahtevajo zmogljiv nadzor nad delovanjem in možnost upravljanja pravic dostopa, a zaradi različnih razlogov ne morejo uporabiti oblačne ali virtualne verzije namestitve. Osnovna verzija kontrolerja omogoča nadzor 50 dostopnih točk cnPilot in 10.000 povezanih klientov, programsko nadgradljiva PRO verzija poveča število podprtih DT na 200. cnMaesto c4000 poleg cnPilot DT upravlja tudi stikala in PTP / PMP bridge.

AP KONTROLER

cnAutoPilot

Za manjše postavitve Wi-Fi omrežij, kjer upravitelji nočejo imeti oblačne verzije nadzora, je lokalna postavitev za upravljanje nekaj DT precej nepraktična. V teh primerih je idealna izbira cnPilot AutoPilot, v kateri vlogo kontrolerja prevzame ena od v sistem vključenih DT. Master DT vzporedno deluje kot DT in kontroler za do 32 enot v WLAN omrežju.  Ves nadzor in upravljanje se vrši prek GUIja Master enote.

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt